Batteri- och hybridsystem, en forskningsmiljö med batteritestcenter

genomskärning av bil med batteri- och hybridsystemHär kan du få kontakt med en stark forskningsmiljö som tillsammans med industrin och andra forskningsaktörer utvecklar framtidens lösningar för säkrare och miljömässigt mer hållbara transporter. Nu finns också Nordens bredaste batteritestcenter till ditt förfogande här.
Forsknings- och innovationsarbete bygger och breddar kompetensen

Här pågår forsknings- och innovationssamarbeten tillsammans med industri, universitet, högskolor och centrumbildningar både nationellt och internationellt.

Under 2009-2016 har trettio nationella - och fem EU-projekt genomförts som hela tiden bygger och breddar kompetensen. Resultaten används i allt från batterikemier, säkerhetskrav, systemfrågor, hybridiseringslösningar, körcykelanalyser, livslängdsfrågor till metodutveckling.
Det har handlat om allt från stationära batteriapplikationer, små entreprenadmaskiner, cyklar, personbilar, lastbilar, bussar och båtar till stora icke vägbundna fordon som gruvmaskiner, dumprar och containerlyftare.

Här får du tillgång till följande spetskompetens
 • Hybridsystem 
 • Batterisystem 
 • EMC 
 • Elsäkerhet 
 • Brandteknik 
 • Miljöteknik 
 • Riskanalys 
Nordens bredaste batteritestcenter står nu till ditt förfogande

I mars 2016 integrerades den batteritestverksamhet som tidigare bedrivits i ETC Battery and FuelCells Sweden AB i Nol.

– Att vi nu kan skapa en konkurrenskraftigare batteritest- och forskningsverksamheter är en del i vår strategi för att stärka svensk konkurrenskraft på området. Verksamheten kompletterar våra resurser inom hybridteknik som bland annat innefattar körcykelanalyser, elmotortest, EMC och bränsleceller. Vi får nu bredare kompetens och konkurrenskraftigare infrastruktur som vi kan erbjuda våra kunder, säger Karin Davidsson, forskningsledare på Batteri- och hybridsystem.

Batteritestcentret kan hjälpa dig med följande
 • Cykling  och prestandaprovning av batterier
 • Livslängdsprovning
 • Förstörande provning
 • Brandprovning
 • Teknisk utvärdering 
 • Slagtest
 • Mekaniska provningar (vibration, chock, fritt fall etc)
 • Klimatprovningar (termisk chock, temperaturcykling och fukt)
 • Kemiska provningar (saltdimma, gaskorrosion, kemikaliebeständighet och solsimulering)
 • EMC-provning
 • Nordisk miljömärkning
 • Rådgivning och utbildning

eCAIMAN

Industri och forskare från Europa samlas nu i ett EU-projekt som ska göra elfordon billigare och minska klimatpåverkan. Målet är att tillsammans utveckla nästa generations säkra, högprestanda-litiumjonbatterier för fordon.Läs mer...
Hybridfordon - DELIVER-projektet

Hybridfordon

Eldrift är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid. Elektriska fordon och hybridfordon som kombinerar elektrisk drivning med ett annat energislag tar en ökande andel av fordonsmarknaden.Läs mer...

Transport - SmartBatt

Målet är att utveckla och utvärdera ett innovativt, multifunktionellt lätt och säkert energilagringssystem som integreras i elbilens struktur. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.