Chase – Chalmers Antenna Systems VINN Excellence Centre

AntennI tio år har forskare från Chalmers tillsammans RISE och KTH samt ett 15-tal industripartners arbetat med att bygga upp världsledande antennteknologier i VINN Excellence Centret Chase.

En mängd olika projekt har genomförts som baserats på långsiktiga behov hos partnerskapet. Man har fokuserat på trafiksäkerhet, sattelitkommunikation, sensorsystem, mobila nätverk och cancerbehandling – allt med antennteknologi som gemensamt fokus. Tillämpad forskning har skett inom områdena antennsystem, sensorsystem, biomedicinsk elektromagnetism, kommunikationssystem och signalbehandling.

Inom RISE har man främst arbetat med att lösa frågor inom tre områden:

  • Konstruktion och utvärdering av multiportsantenner för mobiltelefoni.
  • Kommunikation mellan fordon (V2V) samt kommunikation fordon till infrastruktur (V2I). 
  • Analys av användarmönster i mobila nätverk.

Under projektets gång har vi bland annat tagit fram mjukvara för analys och design för multiportantenner, karakteriseringsmetoder för fordonskommunikation, prototyper för multi-bandantenner för fordonskommunikation, samt statistik på användarmönster i mobila nätverk ur ett antenn- och täckningsperspektiv.

Chase–arbetet går nu vidare i det nya projektet ChaseOn som du hittar här.

 


Läs mer om projektet på Chase hemsida här
http://www.chalmers.se/en/departments/e2/centres/Chase/Pages/default.aspx

 

Relaterad information

Se även

ChaseOn efterföljaren till Chase

Kontaktpersoner

Kristian Karlsson

Tel: 010-516 56 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.