ChaseOn

Antennsystem finns i trådlösa tillämpningar inom till exempel kommunikation, sensorer eller kraftöverföring.

Chase som var ett av Vinnovas framstående VINN Excellence Center gjorde stora framsteg inom området antennsystem men nya utmaningar uppstod under tiden. Det finns fortfarande utmaningar att lösa där dagens antennsystem inte alltid är tillräckligt kostnadseffektiva, har tillräcklig prestanda, eller kanske inte är hållbara ur ett energi- eller resursperspektiv.

Det nya VINN Excellence Centret ChaseOn kommer att tackla utmaningar inom kommunikation, sensorsystem och hälsovård. Man kommer att samverka med Chalmers nya GHz-center inom mikrovågselektronik. Samverkan är extremt viktig för att utveckla användandet på högre frekvensband då de lägre banden snabbt håller på att fyllas samt att de högre frekvensbanden möjliggör överföring av stora datamängder snabbt tack vara större band av lediga frekvenser. Det här är ett område för ny trådlös teknologi (till exempel 5G).

Visionen för ChaseOn är att bli en världsledande leverantör av forskning och teknologier av antennsystem för en konkurrenskraftig industri och ett hållbart samhälle.

RISE kommer i ChaseOn att fokusera på antennsystem för fordon till fordon och fordon till infrastrukturkommunikation för de nya teknologierna.

Målet är att utveckla 5G-fordonets antennsystemsdesign och karakteriseringsmetoder, under och över 6 GHz.

Partnerskap: Chalmers (projektägare), RISE Research Institutes of Sweden, Ampleon, Bluetest, Elektra Instrument, Ericsson, Food Radar, Keysight Technologies, KTH, Medfield Diagnostics, Quamcon, Ruag Space, Saab, Smarteq Wireless, Volvo Car Corp och Västra Götalandsregionen.

 

ChaseOn

ChaseOns webbplats
http://www.chalmers.se/en/centres/chaseon/Pages/default.aspx

EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare. Läs mer...
strålningsdiagram

Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

RISE bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrunden av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

Chase - föregångaren till ChaseOn

Kontaktpersoner

Kristian Karlsson

Tel: 010-516 56 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.