SP Hållbara städer

Få aktörer kan idag ta det helhetsgrepp på hållbara städer som SP har möjlighet att göra. Med vår samlade kompetens inom ett antal områden - energi, avfall, livsmedel, transport, systemanalys, certifiering med mera, har vi unika möjligheter att tillsammans med myndigheter, kommuner och näringslivet bidra till att utveckla, planera, bygga och förvalta hållbara städer.

Hållbara städer är ett prioriterat område både nationellt och internationellt och i flera projekt samverkar vi med universitet och högskola såväl som våra europeiska systerinstitut, kommuner och näringslivet.

Vi har resurser, kompetens och engagemang för att genomföra omfattande uppgraderingar av befintliga stadsdelar som strategisk rådgivare inom samhällsplanering och stadsbyggnad. Vi kan också utföra komplexa analyser utifrån ekonomiska, miljömässiga, säkerhetsmässiga och sociala perspektiv.

 

Vi kan hjälpa till med

 • Policy- och beslutsstöd i planprocessens tidiga skeden
 • Strategisk rådgivning inom samhällsplanering, inklusive strategiarbete
  (t ex energiplaner)
 • Projektledning, koordinering och samordning
 • Uppdragsutbildning
 • Stöd i upphandling
 • Forskningsprojekt
 • Innovationer
 • Utredningar och förstudier

 

Befintliga projekt som vi är engagerade i

EU-projekt:

 • CELSIUS, Smart Cities/Energi                                                
 • EU-GUGLE, Smart Cities/Energieffektiva renoveringar
 • STEP-UP, Smart Cities/Energiplanering     
 • SINFONIA, Smart Cities                                   
 • SONORUS, Innovation, Buller/Energi                                   

Hållbar bebyggelse:

Innovationsplattformar:         
Innovationsplattform Borås
Innovationsplattform Göteborg
Innovationsplattform Lund             

Framtidens stad med syntetiska populationer, Simulering                    

Testbäddar:
Testbädd solenergi
Testbädd oskyddad trafikant            
Testbädd mobilitet                                                   

Ecodistr-ICT, Energi/stadsmodellering  

SSCC-CG Smart Cities/Standarder                     

 

Vi samarbetar kring hållbar utveckling med

Städerna Lund, Göteborg, Borås, Stockholm, Åmål, Alingsås, Malmö, samt  
INNOVATUM, MISTRA Urban Futures, Hållbar Utveckling Väst, SGBC (Swedish Green Building Council), Green Factory, SIS, SICS, Inclusive Business Sweden, Interaktiva Institutet, Radar Arkitekt med flera.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Se även

Hållbara städer-bloggenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterHållbara städer på FacebookDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Heiti Ernits

Tel: 010-516 59 77

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.