Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.

Tillverkning och användning av byggnadsmaterial står för en betydande del av CO2 utsläppen inom samhällsbyggnadssektorn. EcoBuilds grundidé handlar om att förädla skogsråvara eller annan förnybar biomassa till nya innovativa material och produkter, främst för bygg- och möbeltillämpningar.  Målsättningen är att de utvecklade materialen ska vara helt biobaserade och resurseffektiva. EcoBuild arbetar i hela värdekedjan – från råvara till slutprodukt – tillsammans med såväl små som stora företag.
Som medlem i EcoBuilds nätverk får ert företag tillgång till kompetens inom ett stort närverk av såväl svenska som internationella universitet och institut. EcoBuild hjälper er att skapa skräddarsydda projekt med hög flexibilitet. Varje enskilt projekt skapas utifrån det behov som identifierats, bilaterala eller tillsammans med ytterligare partners. Utgångspunkten är att de medverkande företagen äger IPR, om så önskas.

 

  

 

 


Egen webbplats

ecobuild.se

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Marielle Henriksson

Tel: 010-516 62 58

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.