Mistra Closing the Loop

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om hur industrins bi- och restprodukter kan återföras till samhället som värdefulla resurser - genom en så effektiv materialåtervinning som möjligt.

Ett syfte är att ta fram konkreta resultat som bidrar till ett nytt synsätt, där avfallshantering ersätts av hållbar resurshushållning.

Programmet samlar en mängd lärosäten, forskningsinstitut och företag som gemensamt arbetar för att skapa en kunskapsplattform inom området.

Mistra Closing the Loop finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, samt ingående projektparter.

RISE har rollen som värd och programledning, både för den första fasen mellan 2012-2015 och den andra som beräknas pågå i fyra år från 2016 till och med 2019.

 

Webbplatsen Mistra Closing the Loop

Relaterad information

Se även

Mistra Closing the Loop

Kontaktpersoner

Programledning
Evalena Blomqvist

Tel: 010-516 55 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.