Nationell Metrologi

Att ha nära och säker tillgång till korrekta mätningar som kan spåras till det internationella måttenhetssystemet SI är en förutsättning för ett modernt industrisamhälle. Mätningar på den högsta nivån kallas metrologi och ses i de flesta industriländer som en allmän nyttighet och därmed en del av samhällets tekniska infrastruktur. Kvalitetssäkrad mätteknik bidrar aktivt till samhällets tillväxt och hållbarhet och är ett aktivt stöd i innovationsprocessen.

VINNOVA, är huvudman för den nationella metrologin och har gett oss uppdraget att vara Nationellt Metrologiinstitut eller riksmätplats i Sverige. Uppdraget innefattar mätningar inom de vanligast förekommande fysikaliska områdena, tidhållning för Internet samt viss mätteknisk verksamhet inom kemiområdet.

Uppdrag från VINNOVA

Uppdraget från VINNOVA leder till kalibreringar på den högsta noggrannhetsnivån i Sverige och detta stöds genom ett omfattade program för FoU med nära samverkan med UoH samt andra metrologiinstitut världen runt, bland annat genom ett EU-program, European Metrology Research Program. Uppdraget leder till en omfattande kursverksamhet inom kvalitetssäkrad mätteknik.

Vi löser mättekniska problem

Vår egen FoU för att utveckla nya förbättrade mätmetoder eller ny mätteknik inom ramen för VINNOVAs uppdrag är en förutsättning för att vi ska vara internationellt erkända och inom flera områden också ledande. Det finns flera exempel på hur denna kompetens kan komma till direkt nytta också för att lösa mätproblem för våra kunder, stora företag såväl för små.

Säker och robust tid

Hos oss finns ett tiotal atomklockor som tillsammans utgör Koordinerad Världstid, UTC(SP). I VINNOVA-uppdraget ingår också att tillhandahålla säker och robust tid för den svenska delen av Internet. Detta gör vi med hjälp av egenutvecklade klocksystem och egna NTP – servrar men också från kopplingspunkter för Internet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Klocksystemen i de tre ställena vid sidan om oss är placerade i skyddade Bergrum och denna del bedrivs i samarbete med Netnod.

EURAMET och europeiska metrologi-forskningsprogrammet (EMRP)

Ett särskilt europeiskt forskningsprogram inom metrologi har tagits fram av EURAMET. Läs mer...

Mätteknisk forskning

Vi bedriver forskning såväl på nationell som på internationell nivå där syftet är att finna tillämpade lösningar och stödja utvecklingen inom det mättekniska området för våra kunder. Läs mer...

Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.