Billacker

Klarar lacken den tuffa trafikmiljön? Vi arbetar med lacker för fordon och har unika resurser både när det gäller utrustning och kompetens.

Utveckling av accelererade åldringstester, metoder för livslängdbedömning, avancerade analysmetoder för flerskiktslacker och metoder för utvärdering av rengörbarhet hos lacker i trafikmiljö är exempel på sådant som vi arbetar med.

Med hjälp av en mikrotom kan vi skiva billack i fem mikrometer tunna filmer som vi sedan analyserar på olika sätt. Därigenom får vi djupprofiler av oxidation eller olika tillsatsämnen i lacken. UV-stabilisatorer är också något som vi arbetar mycket med. Vi har även resurser för mer traditionell utvärdering av lacker, som väderbeständighetstester, kulörmätning, glansmätning, kemikaliebeständighetstester med mera.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.