Rostskydd & Metallfärger

Vi utvärderar rostskyddsfärger för stålkonstruktioner, industri och offshore genom accelererad provning, fältprovning och kemiska analyser.
Metoder vi använder är exempelvis:
  • BSK 07: Utvärdering av rostskyddssystem enligt Boverkets handbok för stålkonstruktioner, med bland annat fältexponering på Bohus Malmön.
  • ISO 20340 för utvärdering av rostskyddssystem för marina miljöer, korrosivitetsklass C5-M.
  • Accelererade metoder, t.ex. ACT (tidigare kallad VICT), VDA och andra cykliska korrosionstester.
De fysikaliska och kemiska analyser som vi använder är bland annat:
  • FTIR fingerprint
  • GC-MS (gaskromatografi med masspektrometri)
  • LC-MS-MS (vätskekromatografi med dubbel masspektrometri)
  • SEM (svepelektronmikroskopi)
  • Kulörmätning CIE Lab
  • Glansmätning
  • Djupprofilering med planmikrotom

Relaterad information

Kontaktpersoner

Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

Carl Börrisson

Tel: 010-516 58 94

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.