EU-blomman

SP hjälper företag med att få den ekologiska märkningen EU-blomman på färg genom att göra de provningar som krävs. Själva certifikatet utställs av SIS Miljömärkning.
Miljöanpassad produkt

EU-blomman är den europeiska motsvarigheten till Svanen som är en nordisk märkning. Syftet med miljömärket EU-blomman är att hjälpa konsumenter att välja miljöanpassade produkter av hög kvalitet.

Olika krav

EU-blomman för färg ställer krav på täckförmåga, våtnötningsbeständighet, vattenhärdighet, vidhäftning samt innehåll av vissa andra komponenter. Kraven är olika för olika färgprodukter; för väggfärger gäller t.ex. inga krav på vattenhärdighet och vidhäftning.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Beatrice Heale

Tel: 010-516 54 64

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.