Brandskyddsfärger

Vi har komplett resurs för brandprovning av svällande brandskyddsfärg. I vår utrustning kan vi utvärdera både färgernas brandmotstånd (skyddande förmåga) och deras ytskiktsegenskaper.
Metoder vi använder är bl.a.:
  • ENV 13381-4:2002 (brandmotstånd)
  • NT FIRE 021 (brandmotstånd)
  • EN 13501-1 (ytskiktsegenskaper)

På brandmotståndsidan pågår arbete inom CEN (The European Standards Organizations) avseende en ny standard specifik för brandskyddsfärger.

Vill du veta mer om ytskiktsegenskaper, kontakta Ida Larsson och för brandmotstånd, Patrik Johansson.

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Ytskiktsegenskaper
Ida Larsson

Tel: 010-516 53 67

Brandmotstånd
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.