Offshore

Det ställs allt högre krav på komponenter och produkter till robusta konstruktioner, vilket gör det viktigt med tålighet mot den omgivande miljön.

Vi utvärderar rostskyddsystem för tuffa marina miljöer såsom oljeplattformar, fartyg och hamnar.

Metoder vi använder är till exempel:
  • Norsk offshore kvalificering enligt NORSOK M-501 rev. 5 (inkl ISO 20340).
  • Klassificering av rostskyddsfärger enligt ISO 12944 och ISO 20340.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.