Färger på trä

SP Trä initierar och utför forskning och provning inom ytbehandlings- området. Målet är att, tillsammans med högskolor, universitet, institut och industrin, utveckla vetenskapligt baserad materialkunskap och spetskompetens.
Områden som vi jobbar med är:
  • Gränsskiktsproblematiken trä-färg och trä-lim.
  • Trämaterialets tillgänglighet för bestående egenskapsförbättrande medel.
  • Relevanta utvärderingsmetoder för träs och träprodukters beständighet.
  • Ytbehandlings-, lim- och egenskaps- förbättrande system för miljö- vänligare produkter, för såväl utomhus- som inomhusanvändning.
  • Tillämpning av ny materialvetenskaplig metodik inom trämaterialområdet.
Internationell kompetens

SP Trä har kompetens inom ovan nämnda områden på en internationellt hög nivå. Dels genom samverkan med internationella organisationer (CEN, träforskningsinstitut) och dels genom samverkan med högskolor. Denna kompetens skall erbjudas branschen i samverkande projekt (som uppdrag och/eller industriprojekt).

Samarbete med industrin

SP Trä har under mer än 30 år samarbetat med såväl träindustrin som färgindustrin med forskning och utveckling av mer miljöanpassade, men ändå funktionella och beständiga färger. Ett viktigt arbete för oss är standardisering inom ytbehandlingsområdet där vi aktivt deltar sedan länge.

Fuktpåverkan på trä

Eftersom fukt och vatten är en mycket väsentlig faktor för träets beständighet är arbetet fokuserat på detta. SP Trä är såväl nationellt som internationellt ledande på fuktfrågor inom ytbehandling av trä. Vi är ledande på fuktmätningar enligt EN 927-5.

SP Trä har resurser och erfarenhet att testa beständighet hos utomhusfärger enligt den nya Europastandarden EN 927-3. En SP Trä-standard har blivit Europastandard för bestämning av kvistgulning på trä, EN 927-7.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Stig Bardage

Tel: 010-516 62 06

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.