Kontaktlista

Har du frågor inom något speciellt område? I listan kan du direkt se vem som kan hjälpa dig.

Kontaktperson

Nyckelord

Annette Granéli, Tel: 010-516 54 61

Annette.Graneli@ri.se

Billack, ytrenhet, beständighet, accelererad åldring

Beatrice Heale, Tel: 010-516 54 64

beatrice.heale@ri.se

Ytskyddsprovning, skikttjockleksmätning

Peter Sjövall, Tel: 010-516 52 99

peter.sjovall@ri.se

Ytanalys, mikroskopi

Anders Larsson, Tel: 010-516 60 60

anders.larsson@ri.se

Färger, formulering, filmbildning,
smutsupptagning, rengöring

Magdalena Sterley, Tel: 010-516 62 20

magdalena.sterley@ri.se

Limning av trä, mekanisk provning, trämaterial, MRI

Anders Lorén, Tel: 010-516 53 04

anders.loren@ri.se

Kemisk analys, LC-MS, GC-MS, ramanspektroskopi, FTIR, UV-VIS-NIR

Lena Bengtsson, Tel: 010-516 53 37

lena.bengtsson@ri.se

Beständighet, livslängdsbedömning

Kenth Johansson, Tel: 010-516 60 52

kenth.johansson@ri.se

Ytmodifiering, ytanalys, adhesions-förbättring, rengöring, hydrofobering, smutsavvisande/självrengörande ytor 

Annette Hjorthage, Tel: 010-516 52 86

annette.hjorthage@ri.se

Kemisk analys, FTIR

Pavlos Ollandezos, Tel: 010-516 51 32

pavlos.ollandezos@ri.se

Ytskyddsprodukter för betong, klotterskydd, bemålningsprodukter för betong

Maria Rådemar, Tel: 010-516 51 65

maria.rademar@ri.se

Emissionsmätningar  

Susanne Ekendahl, Tel: 010-516 53 16

susanne.ekendahl@ri.se  

Mögelresistensprovning, mikrobiologi  

Finn Englund, Tel: 010-516 62 04 

finn.englund@ri.se   

Ytbehandling av trä, analytisk kemi, organisk kemi, beständighet, livslängdsbedömning, emissionsmätningar 

Emma Östmark, Tel: 010-516 62 56

emma.ostmark@ri.se

Polymersyntes, ytmodifiering, ytbehandling av trä, biobaserade bindemedel

Peter Leisner, Tel: 010-516 54 45

peter.leisner@ri.se

Oorganiska beläggningar, elektroplätering, beläggningsteknik inom elektronik

Stig L. Bardage, Tel: 010-516 62 06

stig.bardage@ri.se

Trävetenskap, ytbehandling av trä, mögel-, blånads- och rötsvampar, beständighet
 
 
 
 
 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.