Färgprovning

Vi kan på begäran utföra de flesta standardprovningar på färgområdet.

Här nedan är några exempel på provningar som vi vanligtvis utför.

Färgprovning – Mekaniska egenskaper
 • Våt- och torrnötning med fram- och tillbakagående ”Scotch Brite” enligt ISO 11998.
 • Torrnötningsmotstånd enligt fallande sand-metoden AST D 968-05. 
 • Nötning med roterande vispar enligt modifierad NT CONS 017 med kompletterande pannkaksprovning.
 • Nötning med roterande hjul ASTM D 4060-90.
 • Dragprovning med limmade dragprovkroppar för mätning av svagheten mellan skikt eller mellan skikt och underlag SS-EN-ISO 4624.
 • Vidhäftning enligt gitterritsmetoden SS-EN-ISO 2409.
 • Skrapvidhäftning med vikter enligt ASTM D 2197.
 • Skrapning med fällkniv enligt Volvo STD 1029,5473.
 • Repningsmotstånd med vikter enligt SS-EN-ISO 1518.
 • Reptålighet med tryckfjäder upptill 30 N enligt Volvo STD 1024, 3113.
 • Bestämning av repningsmotstånd mot blyertspennor enligt SS 18 41 87.
 • Töjbarhet (böjning över cylindriskt dorn) SS-EN-ISO 1519.
 • Tänjbarhet med intryckningskula enligt SS-EN-ISO 1520.
 • Slaghållfasthet (fallande kula) enligt SS-EN-ISO 6272.
 • Slaghållfasthet med tryckfjädrande kula enligt DIN 51 155.
Färgprovning – Fysikaliska egenskaper
 • Bestämning av densitet enligt ISO 2811-1.
 • Bestämning av icke-flyktigt innehåll enligt ISO 3251.  
 • Bestämning av sträckförmåga enligt ISO 6504/1.
 • Bestämning av täckförmåga (kontrastförhållande mot svart och vit platta) enligt ISO 6504/3.
 • Glans enligt ISO 2813.
 • Kulör enligt ISO 7724/1.
Kemikaliebeständighet
 • Vätskebeständighet enligt ISO 2812-1.
 • Nedsänkning i vatten enligt ISO 2812-2.
Skikttjockleksmätning
 • Mikroskopisk metod enligt SS-EN-ISO 1463.
 • Gravimetrisk metod enligt SS-EN-ISO 1460.
 • Skikttjocklek enligt SS 18 41 60.
 • Virvelströmsmetoden enligt SS-ISO 2360.
 • Magnetisk metod enligt SS-ISO 2178.
Isolerförmåga
 • Porsökning enligt ASTM D 5162-91.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Beatrice Heale

Tel: 010-516 54 64

Konrad Tarka

Tel: 010-516 56 80

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.