Filmbildning

Filmbildning har främst studerats i filmer applicerade från vattenburna färger och i mindre grad från lösningsmedelsburna färger och pulverfärger.

Efter förångning av det bärande mediet påminner filmbildning från vatten- och lösningsmedelsburna färger om filmbildningen från UV-vätskor och pulverfärger.

I latexfärger är polymeren polymeriserad innan applicering och filmbildning sker genom diffusion av polymeren över partikelgränsytor och därmed skapas en stark makroskopisk film. I de flesta andra färgsystem diffunderar polymerstumpar och tvärbindare och filmbildningsprocessen avslutas med en polymerisering av färgfilmen.

 
AFM phase images of surfactant migration
in latex/binder films with and without thickener
(sulfur content from ESCA analysis)

Under filmbildningen tenderar små molekyler att migrera till olika gränsytor där dessa molekyler kan påverka egenskaper som vidhäftning, blockning, omålningsbarhet, glans, smutsavvisning etc.

 

 

 

 

Relaterad information

Kontaktpersoner

Anders Larsson

Tel: 010-516 60 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.