Formulering

Området formulering syftar till att skapa en god kolloidal stabilitet av olika komponenter i en färgformulering.

Trenden att minska VOC-innehållet i färg ställer nya och hårdare krav på hur en färg ska formuleras (gäller både vatten- och lösningsmedelsburna system) för att ge god lagringsstabilitet.

Mindre bindemedelspartiklar och förbud för många färgkomponenter p.g.a. REACH kommer att ge nya utmaningar med avseende på lagringsstabilitet, applicering och utflytning av färg. Dessa egenskaper kan endast förstås genom att förstå färgens skjuvegenskaper, töjegenskaper och viskoelastiska egenskaper och hur dessa påverkas av färgens ingående komponenter och dess interaktioner.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Anders Larsson

Tel: 010-516 60 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.