Ytmodifiering

Området ytmodifiering inkluderar både torra och våtkemiska metoder för förbättring av olika materials ytegenskaper.
De torra metoderna omfattar t.ex.:
 • Lågtemperaturplasma
 • Corona
 • Flamma
 • UV
De våtkemiska metoderna omfattar t.ex.:
 • Silanisering
 • Polymeradsorption
 • Polymer grafting
 • Ympningspolymerisation
Egenskaper som kan förbättras/förändras är bl.a.:
 • Adhesion
 • Gasdiffusionsbarriär
 • Ytenergi
 • Renhet
 • Biokompatibilitet
 • Ytladdning
 • Korrosionsskydd

Relaterad information

Kontaktpersoner

Kenth Johansson

Tel: 010-516 60 52

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.