SP Småföretag

Som småföretagare får du extra stöd när du vänder dig till SP. Många av våra kunder är små och medelstora företag och vi har lång erfarenhet av att hjälpa mindre företag med provning, teknisk utvärdering och produktutveckling.

SP Småföretag är din ingång till hela SP-koncernen. Som småföretagare kan du ha nytta av oss på många sätt:

  • Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.
  • Vi ser till att du kommer i kontakt med rätt personer utifrån ditt företags behov.
  • Vi bevakar finansieringsmöjligheter som du kan ha nytta av och hjälper dig att söka utvecklingsmedel inom SP-koncernens profilområden.

 

Nå ut i Europa

Inom EU finns stora möjligheter till samverkan inom såväl forskning som teknikutveckling för små och medestora företag. Enterprise Europe Network ger kostnadsfri hjälp om du

  • har en egenutvecklad teknik att erbjuda en större marknad
  • söker investerare på den europeiska marknaden
  • letar efter tekniklösningar för eget utvecklingsarbete

Som part inom Enterprise Europe Network erbjuder SP EU-rådgivning och hjälper dig att hitta bland EU-finansierade forskningsprojekt. Välkommen att höra av dig!

susanna.kindberg@sp.se

mattias.viktorsson@sp.se

lars.moberger@sp.se

jesper.lindstrom@sp.se

bruno.hedlund@sp.se

petra.sommarlund@sp.se

 

 


   

Inspiration

Små och medelstora företag har stor betydelse för näringslivets utveckling. Därför vill vi inspirera fler småföretag att satsa på forskning och utveckling.Läs mer...

Finansiering och företagsstöd

SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt finansiering för ditt företags forsknings- och utvecklingsprojekt. Läs mer...

Hitta rätt expert

Har du en idé som du vill utveckla men vet inte vem du ska vända dig för att gå vidare? SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt expert inom SP-koncernen.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Verksamhetschef
Susanna Kindberg

Tel: 010-516 55 54

Företagsrådgivning
Börje Årnedal

Tel: 070 3160605

Mikael Pekkari

Tel: 010-516 58 65

Torbjörn Håkansson

Tel: 070 2930604

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: