Finansiering och företagsstöd

Att utveckla ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att stärka ett företags konkurrenskraft. SP Småföretag hjälper dig att hitta rätt finansiering för ditt företags forsknings- och utvecklingsprojekt.

I Sverige och i Europa finns ett flertal möjligheter till bidrag för företag som vill föra in ny kunskap i organisationen genom forskning och utveckling. SP har lång erfarenhet av att arbeta med dessa program och kan hjälpa dig att välja det som passar dig bäst.

Ring oss så berättar vi mer!

Relaterad information

Se även

Västra Götalandsregionens Fou-kort

Kontaktpersoner

Susanna Kindberg

Tel: 010-516 55 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.