Miljöhandbok för småföretag

Företagarens guide till lönsamt miljöarbete är en grundläggande steg-för-steg-guide för småföretag som vill börja arbeta med miljö.

Handboken vänder sig till företag med max runt 50 anställda och är ett hjälpmedel för företag som vill komma igång med sitt miljöarbete.

Handboken ger i 13 steg konkreta tips på hur man kan starta ett miljöarbete. Fokus ligger på att minska företagets miljöpåverkan samtidigt som miljöarbetet ska vara lönsamt.

Företagarens guide till lönsamt miljöarbete har finansierats med hjälp av projektmedel från Sjuhärads kommunalförbund och är ett samarbete mellan SP och CONNECT Väst.

 

"Bra verktyg för det lilla företaget...den här boken skiljer sig från mängden genom att vara en grundläggande steg-för-steg-guide för småföretag som vill börja arbeta med miljö." 
Mattias Goldmann i en recension för Min Planet

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.