Inspiration

Små och medelstora företag har stor betydelse för näringslivets utveckling. Därför vill vi inspirera fler småföretag att satsa på forskning och utveckling.

Omkring 99 procent av företagen i Sverige klassas som små och medelstora. Samtidigt är det bara cirka 18 procent av all forskning och utveckling (FoU) som sker inom de små och medelstora företagen. Det vill vi på SP ändra på.

För att stimulera de mindre företagens tillväxt genom forskning och utveckling samarbetar vi med olika aktörer inom både näringsliv och offentlig sektor.

 

Relaterad information

Se även

Miljöhandbok för småföretag

Kontaktpersoner

Susanna Kindberg

Tel: 010-516 55 54

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.