Biofuels

Kompetensplattformen Biofuels samlar koncernens resurser kring produktion och användning av förnybara drivmedel. Dessa flytande och gasformiga drivmedel kommer i framtiden vara avgörande komponenter i energiförsörjningen. De är, tillsammans med miljövänlig el, en del i processen för att nå EU:s klimatmål med 20 % förnybar energi och minst 10 % förnybart inom drivmedel för fordon år 2020.

Biofuels är en kompetensplattform för att främja innovation inom produktion och användning av flytande och gasformiga biobränslen. Forskningsprojekt bedrivs inom sju kompetensområden och på flera av områdena finns också en bredare bas i form av provning, besiktning och utvecklingsuppdrag.
 
På området biogas jobbas det bland annat med laboratorieförsök på rötning av olika råvaror, optimering av produktionsprocessen och utveckling av mätmetodik för bestämning av biogasens kvalitet.

Biodrivmedel kan produceras från förgasning. Vi har utrustning för att studera förgasningsförlopp och även särskild kompetens på småskalig förgasning. Vidare relaterar flera av våra projekt till problemställningen att höja elverkningsgraden i en kraftvärmepanna och vi tar oss an alla slags problem kring nya bränslens stabilitet och hur bränsle interagerar med olika material.
 

Vi forskar också kring hur man under svenska förhållanden kan odla alger för produktion av biodrivmedel. Det är fettet i algerna som utvinns för att producera biodiesel. Av kolhydraterna kan man göra etanol, och av hela eller delar av algen kan man göra biogas.


Vid användning av biodrivmedel uppstår nya utmaningar. Biodrivmedel bryts ned snabbare än fossila bränslen, blir ibland korrosiva och innehåller också andra föroreningar. Det skapar frågeställningar och problem som SP erbjuder hjälp med och driver tillämpade forskningsprojekt kring. Vi arbetar också med metodutveckling för att kvalitetssäkra bränslen

 

Algodling för biobränsleproduktion

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut studerar hur mikroskopiska alger växer i svenskt klimat.Läs mer...

JTI bygger mobil biogasanläggning

JTI:s mobil pilotanläggning för biogasproduktion blir den första i sitt slag i Sverige och byggs ihop i JTI:s verkstad under februari 2011.Läs mer...

Energi och cirkulär ekonomi

Omsorg om miljön och strävan att bygga om Sverige till bärkraft medför ständigt ökade krav på energihushållning, effektiv energianvändning och hänsyn till den inre och yttre miljön.Läs mer...

Kemi och material

Vi kan vara din innovationspartner inom hållbar kemi, materialteknik och funktionella ytor. Vi skräddarsyr kompetenser och test- och demomiljöer utifrån dina behov.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.