Resurser temperaturcentrum

Metoder för bestämning av temperaturrelaterade mekaniska, kemiska, och fysikaliska ändringar i komponenter och material.
Nr Metod Temperatur [°C] Kommentarer
1 Transient Plane Source (TPS) 20-700 Termiska egenskaper
2 ISO 1182 750 Bestämning av obrännbarhet av enskild material
3 SP, Metod 1550 20-1100 Termostabilitet, ** Mineralull
4 Toxicitet/CEI,IEC754-1   Bestämning av syrgaser (Halogen)
5 Din53436   Toxiska gaser
6 ENV13381-4   Temperatur beroende system egenskaper, Isolerade stål konst.
7 ISO5660 20-600 Termiska egenskaper, antändnings egenskaper, pyrolis
8 Metoder för drag-, tryck- och böjprovning med universalprovningsmaskiner -40 till +250  
9 Böjprovning i kyla ISO 1746 -70 till 20 Bestämning av böjmoment hos en slang vid olika temperaturer
10 SS-EN 434 80 Dimensionsstabilitet och kantresning (golvmaterial)
11 SP-Metod 1380 100 Åldringsbeständighet hos skarvmaterial
12 SP-Metod 0415 90 Alkalibeständighet hos byggfilm
13 Värme och klimatåldringar (många) -40 till 180 Åldringsbeständighet (livslängdsbestämning)
14 Slagprov (många)    
15 Ånggenomgång (>4) 23 till 38 Bestämning av motstånd mot ångdiffusion
16 Vikat (mjukningstemperatur)    
17 Induktionstemperatur    
18 SS-EN 559 Bilaga A 360 till 365 Beständighet mot antändning (innertub hos syrgasslang)
19 SS-EN 559 Bilaga C 800 Beständighet mot glödande partiklar och varma ytor (svetsslang)
20 SS-ISO 176 100 Bestämning av mjukgörarförlust
21 EN 694 Bilaga C, SS 2840 punkt 5.6 200 till 400 Hot surface resistance test
22 SS 2840 punkt 5.8 -30 Köldbeständighet
23

Värmemotstånd/värmekonduktivitet
EN 12664, EN 12667,
EN 12939

 

-10 till 40 Bestämning av värmekonduktivitet/
värmemotstånd
24

Värmeisoleringsegenskaper för rör
ISO 8497, NT VVS 077

 

0 till 100 Thermal transmittance (rörisolering)
25 U-värde    ISO 8990, 
ISO 12567
 -10 till 40 Värmegenomgångskoefficient (Thermal transmittance)
26 Dimensionsstabilitet  
EN 1604
0 till 70 Dimensionsstabilitet
27 Vattenabsorption    
EN 12088
0 till 50 Vattenabsorption genom diffusion
28 SP-metod 0254 15 till 50 Vatteninträngning
29 NT BUILD 371  -20 till 70 Åldring isolerrutor
30 SS-EN 13187 -40 till 500 Termografering av byggnader mm, Temperatur strålning
31 SS-EN 1857 upp till 1000 Soteldsprov skorstenar, kontroll av hållfasthet samt om skalning uppstår
32 Dimensionsmätningar 0 till 50 Längd, vinkel, ytjämnhet
33 Optiska filter egenskaper 0 till 50 Transmittans, reflektans, absorbtans
34 Ytor, egenskaper 0 till 250 Emittans
35 Interferometri 0 till 100 Våglängd
36 Kalibrering av temperaturinstrument (många metoder, ca 75 st) -200 till 2600 Spårbar kalibrering (Riksmätplats för temperatur)
37 EN 1434-5, provning av värmemätare 0 till 180 Provning av flödesgivare, temp.givare och integreringsverk. SPCR
38

Provning av temperaturinstrument (flera SP-metoder)

-40 till 70 Provning av transportloggrar, termometrar etc. SPCR
39

Klimatprovning av mätinstrument (flera metoder, bl.a. OIML)

-40 till 70 Provning av flödesmätare och mätanläggningar i fukt- och klimatkammare
40

Densitetsbestämning  vätskor, SP-metoder

-50 till 110 Densitetsbestämning av vätskor
41 Densitetsbestämning fasta kroppar 10 till 50 Densitetsbestämning av fasta kroppar (material)
42 Volymbestämning av fasta kroppar 10 till 50  Utvändig volym vid olika temperaturer
43 Volymbestämning av kärl 5 till 30  Invändig volym vid olika temperaturer
44 Kalibrering av flödesmätare, SP-metoder 5 till 90  Kalibrering av mätare med vätskor vid olika temperaturer
45 SS-EN10002-1 23±5 Dragprovning - Metalliska material. Bestämning av förlängnings-gräns/sträckgräns, brottförlängning, kontraktion. 
46 SS-EN10002-5 < ca 1100 Dragprovning vid förhöjd temperatur - Metalliska material. Bestämning av förlängning gräns/sträckgräns, brottförlängning, kontraktion
47 SS-EN10045-1 -196, -105 till 20 Bestämning av förbrukad slagenergi
48 SS-EN ISO 12737 -50 till 20 Brottmekaniska prover
49 Utmattningsprov i olika temp.

20 till ca +1000
-40 till +100 

 

Temperaturintervall beroende på provnings tid och/eller objektets storlek.
50 ThermEst -60 till
+220 C
Värmetekniska egenskaper hos flytande och icke fasta material.
51 Retromodellering av dielektriska egenskaper -60 till +220 C Dielektriska egenskaper hos flytande, fasta, inhomogena såväl som inhomogena material

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Johan Sjöström

Tel: 010-516 58 55

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.