Lighthouse Trämetri

Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.

Hållbar Samhällsbyggnad har under många år arbetat med industrinära utveckling av mätteknik för träindustrin. Detta arbete har lett till ett flertal mätutrustningar och system som används på många sågverk. Användningen av alltmer avancerad mätteknik är ett tecken på att träindustrin i Sverige och Europa befinner sig i förändring.
Efter många år av tal om integrering i träindustrin finns nu ett antal goda exempel. Denna utveckling drivs på av krav på effektivt råvaruutnyttjande och de ökade kraven på en flexibel och kundanpassad produktion. Denna utveckling ställer krav på ny mätteknik och nya verktyg för en alltmer avancerad processtyrning. 

 

 

Mätteknik besitter gedigen kunskap om mätteknik och industriell implementering av denna. Forskning bedrivs såväl på nationell som på internationell nivå där syftet är att stödja utvecklingen inom det mättekniska området.

Genom att Lighthouse Trämetri kopplar samman den erfarenhet och kunskap som finns inom RISE är målet att RISE ska spela en viktig roll i vidareutvecklingen av såväl den svenska som europeiska träindustrin.

 

Exempel på projekt som drivs inom ramen för Trämetri:

 

  • Effektivare måttkontroll – Kontaktperson: Sten Bergstrand
  • Kvalitetssäkring av byggkomponenter – Kontaktperson: Anders Gustafsson
  • Röntgen av sågtimmer – Kontaktperson: Johan Skog
  • Positionering av lasttruckar – Kontaktperson: Ragne Emardsson

 

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

CT-Pro

Detaljerad information från en timmerstock ökar värdet i den träindustiella värdekedjan.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Sten Bergstrand

Tel: 010-516 57 73

Anders Gustafsson

Tel: 010-516 62 35

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.