God innemiljö

God innemiljö är ett grundläggande krav för en byggnad vars syfte är att skydda människan från yttre påverkan och skapa en god och sund miljö att bo och arbeta i. För att få en god innemiljö behöver man ta hänsyn till bland annat luftkvalitet, fuktsäkerhet, lufttäthet, termisk komfort, radonförekomst, ljud-och akustik och ljusmiljö.


Vid SP bedrivs forskning och praktisk verksamhet för att till exempel identifiera hälsorisker i inomhusmiljön, förklara hur problem uppstår och föreslå åtgärder för att eliminera fel och brister. Vår verksamhet ger också underlag för god projektering och uppförande av nya byggnader.
Innemiljöområdet är både tvärtekniskt och tvärvetenskapligt. Det omfattar en mängd ämnesområden såsom luftkvalitet, temperatur, fuktighet, ljudmiljö, ljusmiljö, estetik och hälsoaspekter, vilket kan innebära alltifrån välbefinnande och termisk komfort till astmatiska och allergiska symptom, hjärt-kärlsjukdomar och neuropsykiatriska sjukdomar. Det finns också studier som visar att innemiljön har betydelse för människors prestationsförmåga i skolor och på arbetsplatser.


Arbetet med fuktsäkerhet, termisk komfort och god ljudmiljö är ofta den största utmaningen för att nå god innemiljö när man bygger nytt, renoverar och förvaltar en byggnad. Därför ingår krav på god innemiljö i de flesta miljöklassningssystem för byggnader. SPs egna klassningssystem för byggnader, P-märkt innemiljö (SPCR114), innefattar förutom krav på verifierad god innemiljö inom fukt, ljud, luftkvalitet, termisk komfort, ventilation och ljus även krav på ett kvalitetssäkrat förvaltningssystem med fokus på innemiljöfrågorna.


SP har sedan länge en växande verksamhet inom innemiljö som spänner över ett flertal enheter och teknikområden. SP Innemiljö består av en tvärvetenskaplig grupp av experter inom området, både vad gäller forskare och teknisk utveckling.

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Miljöteknik och innemiljö

Utvecklingen i samhället inom olika områden fokuserar alltmer kring den yttre miljön och hur vi kan skapa ett samhälle som på sikt är miljövänligt och ekologiskt hållbart. Läs mer...

Innemiljö och fuktsäkerhet

RISE erbjuder ett flertal tjänster inom områdena god innemiljö och fuktsäkerhet i alla delar av byggprocessen från stöd till byggherrar, under projektering, under byggskede och förvaltning.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Dokument

Kontaktpersoner

Krister Larsson

Tel: 010-516 57 29

Ulla Lindberg

Tel: 010-516 55 38

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.