Betong som resurseffektivt byggmaterial

Samhällets ökande krav på energibesparingar gör att mer resurser förväntas läggas på energieffektivt byggande och brukande av byggnadsverk. De senaste åren har ny kunskap och nya material tillkommit, som gör det möjligt att i framtiden producera byggnadsdelar och konstruktioner av betong med betydligt reducerad miljöpåverkan under hela livscykeln.

Betongens naturligt höga värmelagringsförmåga bedöms kunna utnyttjas mer effektivt i framtiden.  Nya beräkningsverktyg och projekteringmetoder kan, med redan befintlig produktionsteknik, tillgodoräkna sig betongens höga värmetröghet för att reducera energi och effektbehovet i kontors- och bostadshus. Även en direkt förändring av betongmaterialets beståndsdelar kan öka dess värmelagringsförmåga ytterligare. 

Betongkonstruktioners största negativa miljöpåverkan brukar anses vara den koldioxid som bildas och släpps ut i atmosfären vid cementtillverkningen. Genom att minska cementmängden i betongen samt tillverka slankare konstruktioner kan betongkonstruktioners totala miljöpåverkan minskas drastiskt. Metoder för detta är optimering av betongrecept, nytänkande under konstruktionsarbetet och användandet av mindre korrosionskänsliga armeringsmaterial.

CBI Betonginstitutet forskar, utvecklar och utvärderar teknik inom ovanstående områden. Med ett väl utbyggt laboratorium och spetskompetens kan vi vara med att förädla både material och kunskap så att de blir till bäst miljömässig och ekonomisk nytta för samhället. Genom CBI Betonginstitutets starka kombinationen av teoretisk-, teknisk- och praktisk kompetens bidrar vi till en mer hållbar energi- och resursanvändning.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Katarina Malaga

Tel: 010-516 68 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.