Material med låg miljöpåverkan och lång livslängd

De kraftigt höjda kraven på energieffektivitet i ny och existerande bebyggelse som nu införs i Europa kommer att sätta byggandets material- och systemval i ett starkare miljöfokus. Från att ha haft en begränsad betydelse i ett livscykelperspektiv förväntas nu de ingående materialen och byggprocessen kunna stå för lika stor energianvändning som byggnadens hela driftsfas. Inom SP-koncernen pågår omfattande forskning om bland annat ökad energieffektivitet  i ny och befintlig bebyggelse och fuktsäkert träbyggande. Vid dotterbolaget CBI betongforskningsinstitutet, utvecklas nya metoder och tekniker för att öka betongens möjlighet till energilagring samtidigt som miljöpåverkan från tillverkningen minskas. Genom att utnyttja koncernens breda kompetens som byggforskningsinstitut med såväl teoretisk som praktisk teknisk kunskap bidrar vi till ett helhetstänkande där rätt materialkombinationer och systemlösningar för minimal miljöpåverkan och maximal byggnadskvalitet utvecklas.

Lighthouse EcoBuild

Lighthouse EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö. Läs mer...

RISE CBI - Betonginstitutet

CBI Betonginstitutet ingår i SP-koncernen. CBI skapar, tillämpar och sprider kunskap inom betong-, ballast-, cement- och naturstensområdena.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Katarina Malaga

Tel: 010-516 68 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.