Klasser för reaktion vid brandpåverkan för golvbeläggningar - EN 13501-1

Klass Provningsmetod(er) Klassificeringskriterier Tilläggsklass
 

A1FL

EN ISO 1182 (1);
Och

 

D< 30°C; och
D< 50 %; och
tf = 0 (d.v.s. inga kontinuerliga flammor)

-
  EN ISO 1716

PCS < 2,0 MJ.kg-1 (1); och
PCS 
< 2,0 MJ.kg-1 (2); och
PCS < 1,4 MJ.m-2 (3); och
PCS < 2,0 MJ.kg-1 (4)

-
 

A2FL

EN ISO 1182 (1);
Eller

 

D< 50°C; och
D< 50 %; och
tf < 20s

-
  EN ISO 1716;
Och

 

PCS < 3,0 MJ.kg-1 (1); och
PCS < 4,0 MJ.m-2 (2); och
PCS < 4,0 MJ.m-2 (3); och
PCS < 3,0 MJ.kg-1 (4)

-
  EN ISO 9239-1 (5) Kritiskt värmeflöde(6)
 8,0  kW.m-2
Rökproduktion(7)

BFL

EN ISO 9239-1 (5)
Och
Kritiskt värmeflöde(6)
 8,0  kW.m-2
Rökproduktion(7)
  EN ISO 11925-2 (8) :
Exponeringstid = 15s
Fs < 150mm inom 20s -

CFL

EN ISO 9239-1 (5) 
Och
Kritiskt värmeflöde(6)
 4,5 kW.m-2
Rökproduktion(7)
  EN ISO 11925-2 (8) :
Exponeringstid = 15s
Fs < 150mm inom 20s -

DFL

EN ISO 9239-1 (5) 
Och
Kritiskt värmeflöde(6)
 3,0 kW.m-2
Rökproduktion(7)
  EN ISO 11925-2 (8) :
Exponeringstid = 15s
Fs < 150mm inom 20s -

EFL

EN ISO 11925-2 (8) :
Exponeringstid = 15s
Fs < 150mm inom 20s -

FFL

  Prestanda ej fastställd  

(1) För homogena produkter och väsentliga beståndsdelar av inhomogena produkter
(2) För alla icke väsentliga yttre beståndsdelar i inhomogena produkter
(3) För alla icke väsentliga inre beståndsdelar i inhomogena produkter
(4) För produkten som en enhet
(5) Provningens varaktighet = 30 minuter
(6) Kritiskt värmeflöde definieras som det lägsta värdet av värmeflödet vid vilket flammor slocknar eller värmeflödet efter en provningsperiod på 30 minuter (dvs. det värmeflöde som svarar mot den största utbredningen av flammor)
(7) s1 = Rökutveckling < 750 %.min; s2 = ej s1
(8) I de fall tändlågan appliceras mot ytan och, om så är tillämpligt för avsett användningsområde för produkten, i de fall tändlågan appliceras mot kant

Relaterad information

Kontaktpersoner

Marina C Andersson

Tel: 010-516 52 92

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.