Klasser för byggprodukters reaktion vid brandpåverkan utom golvbeläggningar, rörisolering och elektriska kablar - EN 13501-1

Class

Test method(s)

Classification criteria

Aditional classification

A1

EN ISO 1182 (1);
and

DT < 30 °C; and
Dm <50 %; and
tf = 0 (i.e. no sustained flaming)

-

EN ISO 1716

PCS < 2.0 MJ.kg-1 (1) and
PCS < 2.0 MJ.kg-1 (2) (2a) and
PCS < 1.4 MJ.m-2 (3) and
PCS < 2.0 MJ.kg-1 (4)

-

A2

EN ISO 1182 (1)
or

DT < 50°C; and
Dm < 50%; and
tf < 20s

-

EN ISO 1716
and

PCS < 3.0 MJ.kg-1 (1) and
PCS < 4.0 MJ.m-2 (2) and
PCS < 4,0 MJ.m-2 (3) and
PCS <3.0 MJ.kg-1 (4)

-

EN 13823 (SBI)

FIGRA <120 W.s-1; and
LFS < edge of specimen and
THR600s < 7.5 MJ

Smoke production (5), and flaming droplets/ particles (6)

B

EN 13823 (SBI)
and

FIGRA < 120 W.s-1; and
LFS < edge of specimen; and
THR600s < 7.5 MJ

Smoke production (5), and flaming droplets/ particles (6)

EN ISO 11925-2(8):
Exposure = 30s

Fs < 150 mm within 60s

C

EN 13823 (SBI)
and

FIGRA < 250 W.s-1; and
LFS < edge of specimen; and
THR600s <15 MJ

Smoke production (5), and flaming droplets/ particles (6)

EN ISO 11925-2(8):
Exposure = 30s

Fs < 150mm within 60s

D

EN 13823 (SBI)
and

FIGRA < 750 W.s-1

Smoke production (5), and flaming droplets/ particles (6)

EN ISO 11925-2(8):
Exposure = 30s

Fs < 150 mm within 60s

E

EN ISO 11925-2(8):
Exposure = 15s

Fs < 150 mm within 20s

Flaming droplets/ particles (7)

F

No performance determined

(1) For homogeneous products and substantial components  of non-homogeneous products

(2) For any external non-substantial component of non-homogeneous products.

(2a) Alternatively, any external non-substantial component having a PCS < 2.0 MJ.m-2, provided that the product satisfies the following criteria of EN 13823(SBI) : FIGRA < 20 W.s-1; and LFS < edge of specimen; and THR600s < 4.0 MJ; and s1; and d0.

(3) For any internal non-substantial component of non-homogeneous products.

(4) For the product as a whole.

(5) s1 = SMOGRA < 30m2.s-2 and TSP600s < 50m2 ; s2 = SMOGRA < 180m2.s-2 and TSP600s < 200m2; s3 = not s1 or s2.

(6) d0 = No flaming droplets/ particles in EN13823 (SBI) within 600s; d1 = No flaming droplets/ particles persisting longer than 10s in EN13823 (SBI) within 600s; d2 = not d0 or d1; Ignition of the paper in EN ISO 11925-2 results in a d2 classification.

(7) Pass = no ignition of the paper (no classification); Fail = ignition of the paper (d2 classification).

(8) Under conditions of surface flame attack and, if appropriate to end–use application of product, edge flame attack.

 

 

Definitioner

DT Temperaturökning
Dm Viktförlust
tf Flamperiodens varaktighet
PCS Kalorimetriskt värmevärde
FIGRA Brandutvecklingshastighet
THR600s Total förbränningsvärme
LFS Horisontell flamspridning
SMOGRA Rökutvecklingshastighet
TSP600s Total rökproduktion
Fs Flamspridning
Material: Ett enskilt grundmaterial eller en likformigt fördelad blandning av grundmaterial, t.ex. metall, sten, trä, betong, mineralull med likformigt fördelat bindemedel, polymerer.

Homogen produkt: En produkt som består av ett enda material med samma densitet och sammansätt­ning i hela produkten.

Inhomogen produkt: En produkt som inte uppfyller kraven på en homogen produkt. Det är en produkt som består av en eller flera beståndsdelar, väsentliga och/eller icke väsentliga.

Väsentlig beståndsdel: Ett material som utgör en betydande del av en inhomogen produkt. Ett skikt med en massa per enhetsarea ³ 1,0 kg/m2 eller en tjocklek ³ 1,0 mm anses som en väsentlig beståndsdel.

Icke väsentlig beståndsdel: Ett material som inte utgör en betydande del av en inhomogen produkt. Ett skikt med en massa per enhetsarea < 1,0 kg/m2 och en tjocklek < 1,0 mm anses som icke väsentlig be­ståndsdel.

Två eller fler närliggande icke väsentliga skikt (dvs. ingen väsentlig beståndsdel finns mellan skikten) kan ses som en enda icke väsentlig beståndsdel och måste därför tillsammans uppfylla kraven på ett skikt som är en icke väsentlig beståndsdel.

Icke väsentliga beståndsdelar särskiljs som inre och yttre icke väsentliga beståndsdelar enligt följande:

Icke väsentlig inre beståndsdel: En icke väsentlig beståndsdel som täcks på båda sidor av åtminstone en väsentlig beståndsdel.

Icke väsentlig yttre beståndsdel: En icke väsentlig beståndsdel som på ena sidan inte täcks av en väsentlig beståndsdel.

Symboler (Egenskaperna definieras med hänsyn till aktuell provningsmetod.)

Relaterad information

Kontaktpersoner

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.