Vikt- och våghistoria

RikskilotSP har av Sveriges regering utsetts till riksmätplats för massa enligt lagen (1992:1119) och förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll.
Riksmätplatsen för massa

Som riksmätplats har vi landets bästa mättekniska resurser och största sakkunskap inom vårt teknikområde och förvaltar det svenska rikskilogrammet. Detta innebär att vi har i vår hand hela den spårbarhetskedja, som moderna kvalitetssystem fordrar vid kalibrering av vågar och vikter.

Forskning och utveckling

Riksmätplatsen för massa utgör en del av den samlade metrologiska verksamhet SP bedriver som nationellt centrum för mätteknik. Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att ytterligare förbättra noggrannheten och befästa vår internationella ställning.

Medlem i CCM

Som en av världens främsta experter inom massaområdet är SP medlem i CCM, den rådgivande kommittén för massa och härledda storheter, Consultative Committee for Mass and Related Quantities (Comité Consultatif pour la Masse et les grandeurs apparentées).

Kilogramprototypen

SI-enheten kg definieras sedan 1889 som massan av den internationella kilogramprototypen i Sèvres. I Sverige upprätthålls massaenheten av "Rikskilogrammet". Detta tillverkades samtidigt med den internationella prototypen och består liksom denna av 90% platina och 10% iridium.

SP håller vikten väl

Vid den senaste stora internationella kalibreringen av nationella kilogramprototyper 1991 bestämdes vår svenska kilogramprototyps massa till 0,999999965 kg med en mätosäkerhet på ±2,3 µg (k=1).

Man kunde konstatera att Rikskilogrammet efter ett helt sekel endast förändrats 2 µg i förhållande till den internationella prototypen. Inte någonstans i världen hade man tagit bättre hand om sitt kilogram.

Våghistoria

För de finaste vägningarna använder vi givetvis vår finaste våg, men det har inte alltid varit densamma. För komparationer av kilogram är vi nu inne på den tredje generationen av primärvågar.

Dessa har varit:

  • Rueprechtvågen  1893–1977
  • Volandvågen  1977–1991
  • Sartoriusvågen  1991–

I höger menyn finns mer information om de tre generationerna primärvågar. I dokumenten citeras avsnitt ur samtida rapporter som berör dem.

Vikthistoria

Under årens lopp har flera för Sverige betydelsefulla viktjämförelser gjorts. Gamla rapporter finns i höger menyn.

 

Vikter

Att kontrollerna dina vikter är av stor betydelse för att era vågar skall väga rätt. Vi hjälper dig att kalibrera och verifieria dina vikter. Läs mer...

Vägning och densitet

Vi kalibrerar dina vikter och vågar men även densitet och densitetsmätare. Läs mer...

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...

Mätteknisk forskning

Vi bedriver forskning såväl på nationell som på internationell nivå där syftet är att finna tillämpade lösningar och stödja utvecklingen inom det mättekniska området för våra kunder. Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Under årens lopp har flera för Sverige betydelsefulla viktjämförelser gjorts.
Dokument om kilot och vågar

Se även

Committee for Mass and Related Quantities Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Leslie Pendrill

Tel: 010-516 54 44

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.