RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Vi på RISE har med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt i uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.

Inom såväl produktion som handel har mätningar en central roll för att styra kvalitet och fördela kostnader. Behoven ökar ständigt och krav ställs på allt noggrannare och mer komplexa mätningar. I Sverige har regeringen utsett RISE till nationellt mättekniskt institut (riksmätplats) för de centrala mätstorheterna i SI-systemet. Som nationellt institut tillgodoser vi industrins och samhällets behov av spårbara mätningar och nära tillgång till mätteknisk kompetens.

Instituten skall upprätthålla och utveckla de nationella mätnormalerna

De nationella instituten skall upprätthålla och utveckla de nationella mätnormalerna och säkerställa den internationella spårbarheten. Forskning och internationellt samarbete spelar här en viktig roll. Vi är aktiva inom alla dessa områden och deltar bland annat i utvecklingen av måttenheternas definitioner och i internationella jämförelsemätningar.

Nationell mätteknik hjälper industrin att lösa mättekniska problem

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt. Det betyder i praktiken att vi kalibrerar mätdon, anordnar utbildning och hjälper industrin att lösa mättekniska problem. För detta har vi avancerade mätutrustningar och mätmiljöer i kombination med kvalificerad och erfaren personal.

Kalibrering av flödesmätare för vätska

Varje typ av flödesmätare kräver sin egen speciella kalibreringsmetod och utrustning.Läs mer...

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.