Josephsoneffekten

Spänningsenheten vid RISE realiseras med hjälp av en spänningsreferens baserad på kvantfenomenet Josephsoneffekten. Spänningsreferensen är uppbyggd kring en "Josephson Array" vilken gör det möjligt att mäta spänningar upp till 10 V.

För vår spårbarhet utför vi Josephsonmätningar två gånger per år och under mellantiden upprätthålls spänningsenheten med hjälp av en grupp normalelement. Dessa har en årlig stabilitet som är inom ±0,03 µV.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.