Spårbarhetskedjan - sambandet till storheterna

Ett centralt begrepp inom mättekniken är spårbarhet. Spårbarhetsbegreppet innebär att alla mätningar som görs med ett kalibrerat mätdon skall ha ett direkt samband med den definierade storheten.
Första länken i spårbarhetskedjan är RISE riksnormal

Det direkta sambandet fås via en spårbarhetskedja. Varje länk i kedjan representerar en kalibrerad normal. Kedjans första länk måste vara en nationell normal, t ex RISE riksnormal. Alla användare av spårbart kalibrerade mätdon kan alltså vara säkra på att de verkligen använder samma enhet. Kedjan kan byggas på till godtyckligt antal länkar. I varje länk ökar emellertid mätosäkerheten.

Spårbarhetspyramiden

Spårbarhetsbegreppet brukar därför illustreras med spårbarhetspyramiden. I toppen av pyramiden befinner sig meterdefinitionen. Nedåt i pyramiden följer alla steg i spårbarhetskedjan, och pyramiden blir bredare allteftersom osäkerheten ökar. En tumregel är att färre länkar ger lägre osäkerhet.

Kalibreringstjänster

RISE kalibreringstjänster täcker i stort sett alla kalibreringsbehov inom alla teknikområden.Läs mer...

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.