CT-Pro

Utveckling av nya produktionsstrategier för Träindustrin baserat på höghastighetstomografering.

Projektet CT-Pro har som mål att visa att det är möjligt att extrahera ut viktig och detaljerad information från en timmerstock med hjälp av en speciellt utvecklad röntgenskanner och utnyttja denna information i produktionsstategier för att öka värdet i den träindustiella värdekedjan.

 

Målet är också att visa att det är möjligt att skanna i 2 meter per sekund och då generera detaljerad information om stockens inre egenskaper.

 

För ytterligare information se de engelska sidorna.

Tysk sammanfattning. (German Summary, Zusammenfassung)

Mätning av fibervinkel med hjälp av Laser

Lighthouse Trämetri

Genom att samla kompetens inom mätteknik och träindustri ska Trämetri utveckla mätsystem som gör det möjligt att uppnå en effektivare träindustri genom exaktare processtyrning, minskad energiåtgång och mindre spill.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.