Forskning inom Fire Research

Nedan syns några exempel på forskningsområden inom Fire Research. Bilden föreställer ett skalförsök av en tågvagn i 1/3 skala som genomfördes i SPs stora släckningshall.

Skalningsteori är ett mycket kraftfullt verktyg för att kunna genomföra försök som vore alltför kostsamma i full skala.      

 

  

Bränder i byggnader

Området brandsäkerhet i byggnader och forskning styrs mycket av EU-harmonisering och brandteknisk dimensionering. Läs mer...

Brand i transport och fordon

När en brand uppstår i ett transportmedel som t ex en färja eller ett tåg kan det leda till allvarliga konsekvenser. Läs mer...

Bränder i tunnlar

RISE arbetar med ett antal viktiga projekt inom tunnelområdet. Vi arbetar med bland annat forskning kring släcksystem och vi deltar i olika provningar av släcksystem i full skala.Läs mer...

Industriellt brandskydd

Industribränder har stora konsekvenser för näringslivet på grund av produktionsavbrott. Läs mer...

Brandsäker lagring av biobränslen och avfall

Den ökade hanteringen av biobränslen och avfall innebär nya risker.Läs mer...

Sjöfart och Offshore

RISE är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Off-Shorebranschen.Läs mer...

Anlagd brand

Avslutat forskningsprogram inom anlagd brand. Projektet finansierades av Brandforsk.Läs mer...

Relaterad information

Övrigt

Risk och säkerhet
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.