Future by Lund

Future by LundProjektet Future by Lund är ett samarbete mellan organisationerna RISE, Lunds kommun, Ideon, Kraftringen, Lunds universitet, Eon, Region Skåne, Sustainable Business Hub, Akademiska Hus och Siemens.

Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer.

Future by Lund kopplar ihop aktörer och problemägare i en öppen innovationsprocess. Fokus ligger på tre av utmaningarna för framtidens städer: Mobilitet, energi och belysning. Lund blir därför en bra plats att testa och utvärdera smarta hållbara innovationer, exempelvis vid investerings- och byggprojekt.

RISE är delaktig i följande delprojekt:

  • Smartare belysning på Ideon (Tema: Belysning)
  • Stötdämpande asfalt – en innovation för oskyddade cyklister (Tema: Mobilitet)

Future by Lund delfinansieras av Vinnova och arbetet koordineras av Lunds kommun.

 

Letar du innovativa, hållbara lösningar?

Future by Lund vänder sig till dig som har ett behov av en produkt eller en tjänst som du vill lösa på ett mer innovativt, snabbare, enklare och hållbarare sätt än det som marknaden idag erbjuder. Din organisation vill vara med och forma framtidens städer.

Du är beredd att investera i innovativa och hållbara tjänster och produkter. Du deltar gärna i ett tidigt skede, till exempel som testarena.

VÅRT ERBJUDANDE: Vi erbjuder dig ett samarbete där vi gemensamt identifierar utmaningarna som din organisation står inför inom våra fokusområden, och formulerar konkreta behov. Genom exempelvis öppna innovationsprocesser, testbäddaktiviteter och matchning mot plattformens kontakter till forskning och utvecklingsföretag hittar vi innovativa lösningar som du har möjlighet att implementera i din verksamhet.

Tack vare vårt samarbete med Lunds universitet, Ideon, Sustainable Business Hub med flera når vi många stora och små aktörer som kan bli samarbetspartner och leverantörer.

 

Letar du testarena eller marknad för din hållbara innovation?
Future by Lund vänder sig till dig som har en utvecklingsbar hållbar innovation. Din tjänst eller produkt är mogen för att testas i skarpt läge och finslipas innan du presenterar den för marknaden.

VÅRT ERBJUDANDE: Vi har väl upparbetade kontaktnät inom Lunds kommun, Region Skåne, stora företag och fastighetsägare. Genom dessa kontakter, som alla arbetar med utvecklingen av sin verksamhet, kan vi erbjuda samverkan för att testa eller demonstrera innovativa produkter eller tjänster.

Ofta arbetar vi med öppen innovation eller testbäddsaktiviteter som kan leda till ett konkret samarbete eller en innovationsupphandling. Genom att delta i våra samarbeten får du möjlighet att visa upp dina lösningar och komma närmare marknaden.

 

Relaterad information

Se även

Future by Lund (extern webbplats)Dokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Martin Kylefors

Tel: 010-516 58 86

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.