GNSS - Global Navigation Satellite Systems

Grundkonfigurationen av GPS består av 24

satelliter men idag cirkulerar närmare 30

satelliter runt jordklotet.

Projektet berör i första hand GNSS och har som mål att i realtid utnyttja observationer från GNSS på ett sådant sätt att felet i tidssynkroniseringen mellan två olika platser minskar med en faktor 10-100 jämfört med de idag använda metoderna. Detta innebär samtidigt navigation med mm till cm-noggrannhet. Projektet inrymmer en doktorand. 

Forskning GNSS

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är samlingsnamnet för globala satellitbaserade system för navigation, positionsbestämning och tidsöverföring. Det mest kända och använda systemet är det amerikanska systemet GPS (Global Positioning System) som fick operationell status 1994. Även Ryssland har sedan början av 1990-talet ett liknande system kallat GLONASS (Global Navigation Satellite System).

GLONASS och Galileo

GLONASS har däremot inte fått den genomslagskraft som GPS har haft, vilket i huvudsak berott på att systemet inte givits den ekonomi för underhåll och utveckling som GPS har haft och har. I tillägg till dessa system kan nämnas Galileo som är ett framtida europeiskt system och som är planerat att komma i drift runt 2018.

RISE GNSS-station

RISE och tid- och frekvensgruppen har en ganska stor verksamhet som rör alla tre nämnda system. Laboratoriet är utrustat med ett flertal mottagare och medverkar i nationella och internationella grupper för utveckling och integration av Galileo.

Vår GNSS-station ingår i ett antal nationella och internationella nätverk av fast installerade GNSS-mottagare. Från 1996 ingår stationen i SWEPOS, ett svenskt nätverk med stationer placerade runt om i Sverige. SWEPOS drivs operationellt av Lantmäteriverket. Från 2001 ingår stationen också i ett internationellt nätverk IGS (International GNSS Service) bestående av ett par hundra stationer över hela världen.

RISE FoI inom GNSS

Vår FoI inom GNSS omfattar flera olika typer av applikationer och användnings-områden. Framför allt rör det tids- och frekvensöverföring, men vi har också stor verksamhet inom statisk och dynamisk positionering samt inom modellering av atmosfären.

GNSS-utrustning

Tid- och frekvenslaboratoriet använder kontinuerligt ca sju stycken GPS-mottagare.Läs mer...

Utvecklingsprojekt GNSS

Vår forskning är främst inriktad på att utveckla nya metoder för mer noggranna mätningar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.