Nya metoder för att kalibrera låga gasflöden

Målet för projektet är kunna kalibrera låga massgasflöden och standard/fasta läckor med god noggrannhet.

För svensk industri är det nödvändigt att kunna få låga massgasflöden och så kallade ”fasta läckor” kalibrerade. Inom Norden finns det idag ingen som kan kalibrera detta spårbart.

Ny beröringsfri metod

Dagens metoder för att kalibrera små gasflöden och läckor ger en stor mätosäkerhet. Syftet med projektet är därför att skapa en metod och bygga upp en utrustning i Sverige som ger förbättrad mätteknik. Idéen är att kunna kombinera refraktometer- och vakuumteknik för att på så sätt få en noggrannare, beröringsfri metod.

Utrustning för dynamisk mätning av vakuum
Noggrann densitetsmätning

En ”feasability study” har genomförts med syfte att undersöka möjligheterna att genomföra beröringsfri bestämning av gasdensitet med hjälp av laserrefraktometri. Studien visar att med denna metod skall gasdensitetsändringar i gasflödesgivaren vid läckkalibrering kunna bestämmas med större noggrannhet än idag.

Bättre mätosäkerhet

En mätmetodik där gasflödet inte påverkas av mätningen skulle innebära en stor utveckling inom området. De metoder som används av andra laboratorier idag har sitt största mätosäkerhetsbidrag just från flödesmätningen. 

Samarbete med UoH 

På sikt kommer den utrustning som tas fram i detta projekt även kunna användas för kalibrering i ultrahögt vakuum (UHV). Projektet genomförs inom ramen för ett doktorandssamarbete med Uppsala Universitet och ledde under första halvan av 2006 till en licentiatexamen under handledning av Leslie Pendrill.

Under våren 2009 är en examensarbetare från Umeå Universitet aktiv i projektet.

Kurser och seminarier

I anslutning till detta projekt har vi hållit ett par kurser och seminarier i täthetskontroll och läcksökning.

Kalibrering av vakuummetrar

Kalibrering av vakuummetrar är ett enkelt sätt att ha kontroll på vakuumkvaliteten. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.