TWSTFT - Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer

TWSTFT är en satellitbaserad teknik för överföring av tid och frekvens som utnyttjar kommersiella geostationära satelliter. Tekniken är till skillnad från GPS aktiv, dvs tidssignaler skickas mellan laboratorier via satelliten.

Tekniken utnyttjas av den Internationella Byrån för Mått och Vikt (BIPM) utanför Paris för jämförelser av atomklockor i nationella tidlaboratorier som i sin tur används för beräkning av de internationella tidsskalorna TAI och UTC. TWSTFT är i detta avseende ett mer noggrant komplement till GPS.

Komplicerad instrumentering

Instrumenteringen kring TWSTFT är mer omfattande och komplicerad än den kring GPS, vilket har gjort att TWSTFT endast utnyttjats av ett tiotal tidlaboratorier. Sent hösten 2001 blev det däremot klart att RISE erhåller investeringsmedel från Post och telestyrelsen för inköp av ett TWSTFT-system på RISE. Uppbyggnaden av ett TWSTFT-system inleddes under 2002 med stöd från Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) och en färdig station stod klar i december 2003.

För närvarande används satelliten Telstar 11N och RISE observerar mot ett tiotal europeiska tidlaboratorier och två nordamerikanska.

Nationell och internationell tidhållning

UTC är referenstid över hela världen. UTC realiseras och sänds ut från nationella laboratorier som t ex RISE. Läs mer...

Relaterad information

Forskning

Mätteknisk forskning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

Post- och telestyrelsenDokumentet öppnas i ett nytt fönsterStiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklingDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Kenneth Jaldehag

Tel: 010-516 54 08

Carsten Rieck

Tel: 010-516 54 40

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.