AC impedans, HF effekt

Inom elektrisk metrologi realiserar SP idag enheterna för resistans, kapacitans och induktans upp till cirka 10 kHz medan vi inom mikrovågsmetrologin har väldefinierade normaler från 100 MHz och uppåt.

Målet med detta projekt är att länka samman realiseringarna av impedans och därmed förbättra spårbarheten i frekvensorådet 10 kHz – 100 MHz.  

Vi tagit fram en egen realisering för ström ac-dc differens vid primärnivån 10 mA i frekvensområdet 10 Hz till 100 kHz. Realiseringen baseras på mätning av förlustkomponenter (reaktiva och resistiva) hos en ”Single Junction Thermal Converter” (SJTC) samt modellering och mätningar för att verifiera modellen. Detta arbete har publiceringspotential och ligger även till grund för rapporteringen av vårt resultat i en nyckeljämförelse, CCEM-K12 som vi har varit och är koordinator för.

Arbetet med realisering av ac-dc differens har resulterat i egen realisering för ström till 1 MHz vid 5 mA och 10 mA. Detta arbete låg till grund för vårt deltagande i nyckeljämförelsen CCEM-K12 som gällde ström ac-dc differens till 100 kHz.

Under 2008 har realiseringen upprepats och förbättrats med hjälp av ett par nya normaler och en bättre modellering av dessa. Detta har framförallt gett förbättringar vid högre frekvenser i området 100 kHz -  1 MHz och ger förutsättningar för att kunna utöka frekvensområdet ytterligare. En osäkerhetsanalys har gjorts där den utvidgade osäkerheten i den realiserade ström ac-dc differensen har kunnat minskats till 6 μA/A vid 10 mA, 1 MHz. Resultaten presenterades vid CPEM 2008, Broomfield, CO, USA.

Relaterad information

Forskning

Generisk metrologi och mätteknikMätteknisk forskning

Kontaktpersoner

Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.