Avancerad analys och materialkarakterisering

Kemiska analyser och materialkarakterisering spelar en viktig roll i de flesta branschers FoU. Modern produktframtagning och utveckling av nya material ställer ökade krav på nya förbättrade metoder för materialkarakterisering och kemiska analyser i samband med tillverkningsprocesserna.

Den starka trenden mot miniatyrisering samt utvecklingen inom nanoteknologi innebär att analyserna måste kunna göras på små provmängder, ofta med hög rumsupplösning. Inom miljöområdet finns behov att mäta låga halter ofta i små eller komplexa prover (t.ex. i enskilda celler). Fler och fler ämnen som misstänks vara hälsovådliga eller miljöfarliga tillkommer kontinuerligt. Området är inriktat mot utveckling av ny metodik för materialkarakterisering och kemiska analyser. Projekten inom området är fokuserade mot utveckling av provpreparerings- och analysmetodik för olika tillämpningar, främst med masspektrometrisk teknik (ICP-MS, GC-MS, LC-MS-MS, TOF-SIMS och MALDI). Tillämpningarna finns inom t.ex. miljö- och livsmedel, mikroelektronik, och funktionaliserade ytor. Inom detta område finns också KMs del av projektet Nanometrologi.

Exempel på aktuella projekt:
  • EUROCHAMP Integration of European Simulation Chambers for Investigating Atmospheric Processes. Forskningprojekt finansierat inom EU 6.e ramprogrammet, inom sektion “Support for research infrastructures – Integrated Infrastructure Initiative”. 12 partners (europeiska forskargrupper) är ryggrad for projektet vilket utgör ett nätverk av ”environmental chambers” designade for vetenskapliga studier av atmosfärkemiska processer. De olika reaktionskammare kan användas av andra europeiska forskare intresserade av att undersöka processer i atmosfären.
  • Materialkarakterisering på nanometernivå Utveckling av analysmetodik för karaktärisering av mikrostruktur och kemisk sammansättning hos material, främst med högupplösande elektronmikroskopi samt avbilande masspektrometri (TOF-SIMS. System som studeras har karakteristiska dimensioner inom intervallet 1-100 nm, såsom exempelvis adsorberade skikt, tunna beläggningar, samt mikro- och nanofabricerade material.
  • Undersökning av kvicksilvrets kemi i naturen med hjälp av en isotop som tracer Tillsammans med IVL studeras metylering och transport av kvicksilver i jord. Metoden baseras på att isotopen 198Hg tillsätts och prover tas efter olika tidsintervaller. IVL upparbetar proverna. Metodik har utvecklats för att med ICP-MS bestämma isotopförhållandet 202Hg/198Hg med låg mätosäkerhet (0,1-1% rel.) i de extremt små mängderna (10-50 pg Hg).

Materialanalys på nanometernivå

Utvecklingen inom nanotekniken ställer ökade krav på rumslig upplösning hos de metoder som används för att karakterisera material.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

EUROCHAMP - Environmental chambers

Experimentella resurser

Kemi, Material och Ytor - Utrustning

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Conny Haraldsson

Tel: 010-516 56 65

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.