Avancerad material- och konstruktionsteknik

Inom området avancerad material- och konstruktionsteknik erbjuder vi tjänster som understöds av aktiv forskning. Målsättningen är att arbeta mot ett energi- och resurseffektivt användande av konstruktionsmaterial genom grundläggande förståelse för hur materialstrukturen styr dess mikroskopiska egenskaper.

 

Mechanics Research har en stark kompetens kring en stor mängd material såsom; berg, betong, trä, polymer, elastomer och metall. I vårt arbete med avancerade experimentella metoder, för analys av hur materialets egenskaper beror av strukturella parametrar på både mikro-, meso- och makroskala, ser vi synergieffekter genom vår breda materialkompetens.

För materialmodellering använder vi oss av flerskalig analys och modellering för att möjliggöra en bättre beskrivning av egenskaperna hos komplexa material.


Nedan följer exempel på metoder som vi använder för att studera hur de olika materialens egenskaper kan mätas och korreleras till materialens strukturella parametrar.
 

  • ARAMIS™- Beröringsfri deformationsmätning på strukturer eller på mikrostrukturell nivå för bestämning av vilka delar av konstruktionen eller vilka faser som deformeras.
  • Akustisk emission – Mätning av akustisk emission möjliggör bestämning av sprickbildning och materialens flytbeteende (och andra brottmekanismer i materialet).
  • Mikroskopi (ljusmikroskopi och elektronmikroskopi) – För bestämning av materialens strukturella parametrar.
  • Kvantitativ mikroskopi – För statistiskt säkerställda mikrostrukturella parametrar.
  • Digital bildanalys.
  • Breda resurser för olika typer av mekanisk material- och komponentprovning.

 

Internationella uppdrag

Vi är engagerade i International Society for Rock Mechanics undergrupp "Commission on Rock Spalling".

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Beröringsfri deformationsmätning

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Torsten Sjögren

Tel: 010-516 52 49

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.