Lufttäthetsfrågorna i byggprocessen

Kunskapsinventering, laboratoriemätningar och simuleringar

I rapporten ”Luft­täthetsfrågorna i byggprocessen – Kunskapsinventering, laboratorie­mätningar och simuleringar för att kartlägga behov av tekniska lösningar och utbild­ning”, Sandberg, P.I. och Sikander, Eva (2004) visade bl a att

  • en rad skador och olägenheter orsakas av bristande lufttäthet
  • lufttäthetsfrågorna sällan tas på riktigt allvar av de olika aktörerna i byggprocessen
  • det finns ett stort behov av information om konsekvenserna av bristande lufttäthet

Tekniska konsekvenser, kravformulering och lönsamhetskalkyler

Projektet har till syfte att i första hand informera byggherre/beställare om vikten av att ta lufttäthetsfrågorna på större allvar. Projektet har finansierats av SBUF och Bygg­kostnadsforum.

De aspekter som belyses är:

  • Konsekvenser av bristande lufttäthet (energi, fukt, komfort, ventilation m m)
  • Vad kostar otätheterna?
  • Hur ställer man krav och hur följer man upp kraven?

SP Rapport 2007:23 från projektet kan laddas ner här

En kalkylmodell (excel-fil) i vilken du kan göra dina egna kalkyler finns att ladda ner här

I projektet har också producerats olika typer av informationsmaterial:

”Tidningen” Lufttäthetens Lov på fyra sidor innehåller de viktigaste projektresultaten och är avsedd att spridas i hela byggsektorn. Kan laddas ner här

PowerPoint-presentationen ”Otätheten suger” innehåller ca 50 bilder med kommentarer om konsekvenser och kostnader av bristande lufttäthet. Kan laddas ner här.

En populärversion av projektets slutrapport, ”Lufttäthetens Handbok – Problem och möjligheter”, har tagits fram med de viktigaste resultaten och deras bakgrund. Distribueras via FoU-Väst, Sveriges Byggindustrier, fou@bygg.org

Utvärdering av lufttätheter

Inom projektet beskrivs tillvägagångssätt att följa upp byggnadsskalets lufttäthet. Projektet har finansierats av Energimyndigheten. SP Rapport 2008:36 kan du ladda ner här. En kortare informationstidning "Lufttäthetens Lov" på fyra sidor kan laddas ner här. En populärversion av projektets slutrapport "Lufttäthetens kontroll - tidig läckagesökning" kan du beställa via FoU-Väst, Sveriges Byggindustrier, fou@bygg.org

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.