Algodling för biobränsleproduktion

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut studerar hur mikroskopiska alger växer i svenskt klimat.

Vi behöver minska koldioxidutsläppen och öka andelen förnybara bränslen. Odling av mikroalger för biobränsleändamål har en stor fördel jämfört med odling av raps, majs och andra grödor. Alger kan odlas på oproduktiv mark och konkurrerar därmed inte med livsmedelsproduktionen. De växer fort, tar effektivt upp koldioxid från industriutsläpp, kan rena vatten från fosfor och kväve och utgöra råvara för framställning av biodiesel och biogas eller andra produkter. På så sätt kan man få industriella kretslopp med stor potential.

På laboratorium odlas alger i flaskor, även i artificiellt solljus. Alger odlas också i växthus. Strävan är att kunna utnyttja spillvärme för uppvärmning av odlingar med målet att industrin ska kunna framställa större mängder algbiobränsle.

Forskningen ingår som en del i kompetensplattformen SP Biofuels med fokus på produktion och användning av flytande och gasformiga bränslen. Algprojekt utförs och planeras i samarbete med universitet och industri.

Vi arbetar längs hela kedjan från alger till biobränsle, se exempel nedan:

  • Algodling i rökgas
  • Kostnadseffektiv odlingsteknik av alger i bioreaktorer
  • Kemiska analyser av biomassans innehåll
  • Metodutveckling för skörd och utvinning av lipider
  • Kvalitet och nedbrytning av biobränslen, inklusive biodiesel och biogas
  • Sensorteknik för att maximera storskalig produktion av biomassa
  • Nedbrytning av material i fordon på grund av användning av biobränslen
  • Energi- och systemanalyser

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

Visa A-Ö ...

Kompetenscentrum

Biofuels

Kontaktpersoner

Susanne Ekendahl

Tel: 010-516 53 16

Niklas Strömberg

Tel: 010-516 51 68

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.