Medicinteknik

Området är utpräglat tvärvetenskapligt och spänner över från molekylärbiologi och biomedicin, materialteknik till tillverkningsteknik.

Inom områdena biomaterial och diagnostik utvecklar vi ny teknik och kunskap, ofta i samarbete biologiska/medicinska forskargrupper vid UoH och industri. Projekten inom området är främst inriktade mot biokompatibla material (implantat och deras gränsskikt mot biologiska system), samt utveckling av ny analysmetodik för biologiska system med potentiella tillämpningar inom bl.a. tidig sjukdomsdiagnostik. Området rymmer också projekt som gränsar till biotekniken, exempelvis projekt inom geobiologi och biomineralisering.

Exempel på aktuella projekt:

 

  • BIOMATCELL (www.biomatcell.se) , VINN Excellence of Biomaterials and Cell Therapy är ett kompetenscentrum som stöds av VINNOVA, VGR, Göteborgs Universitet (värdhögskola) 7 företag.  Centrumet driver ett 10-årigt forskningsprogram inriktat mot utveckling av nya kliniska behandlingar baserade på nya biomaterial (implantat) och cellterapi. SP deltar i centrumets ledning och som forskningsutförare med kompetens kring materialkarakterisering och ytanalyser.
  • Antibakteriella amputationsproteser är ett VINNOVA-finansierat  industrialiseringsprojekt. Projektet leds från Uppsala Universitet och har som övriga projektdeltagare SP, Integrum AB och Sandvik AB. SPs roll i projektet är att ansvara för regulatoriska aspekter.
  • Electron beam melting är ett tre-årigt forskningsprojekt inom SSF-programmet ProViking. I samarbete med deltagande från Uppsala Universitet, SP, Arcam AB, samt Implantix AB. Syftet är att utveckla friformsfabriceringsteknik baserad på elektronstrålesmältning för framställning av tandbroar.
  • Avbildande masspektrometri (ToF-SIMS). I projekt tillsammans med forskargrupper från bl.a. Karolinska Institutet, Chalmers och Göteborgs Universitet utvecklar vi ny analysteknik för tillämpningar inom Life Science, såsom för lipidbaserade modellsystem för biosensing, samt för cell- och vävnadsanalyser. Projekten finansieras bl.a. från Vetenskapsrådet.
  • ToF-SIMS-studier av organiska biomarkörer. I samarbete med Stockholms Universitet och internationella forskargrupper studerar vi organiska faser i geologiskt material och biomineraliserande bakterier. Projekten har kopplingar till bl.a. oljeprospektering och kärnbränsleförvaring.

 

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Kemi, Material och Ytor - Utrustning

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Kontaktpersoner

Jukka Lausmaa

Tel: 010-516 52 96

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.