Bränder i byggnader

Området brandsäkerhet i byggnader och forskning styrs mycket av EU-harmonisering och brandteknisk dimensionering. EU-harmoniseringen har kommit långt för byggnadsmaterial och konstruktioner men för vissa produkter som t ex kablar, fasader och tak finns fortfarande behov av prenormativ forskning.

Samtidigt behöver industri och samhälle mycket information och kunskap om denna utveckling. Forskning behövs också för att undersöka brandbeteendet hos nya betongkvaliteter och andra innovativa material. Intressenter inom näringslivet är framför allt byggmaterialindustrin. Intressenter i samhället är bl a myndigheter såsom Boverket, Banverket, Vägverket och Räddningsverket.

 

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

FIPEC - Fire Performance of Electric Cables

Fipec-projektet handlar om brandegenskaper för kablar på den europeiska marknaden.Läs mer...

Contex-T

Forskningsprojekt om tekniska textilier i byggnader.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Brandtekniska beräkningarBygg

Forskning

Detektion av rökSafir

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Petra Andersson

Tel: 010-516 56 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.