CEDES - Cost Efficient Dependable Electronic Systems

Ännu säkrare bilar och till lägre priser är målet för ett CEDES-projekt med parter som Chalmers tekniska högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, AB Volvo, Volvo Personvagnar och Autoliv. Vägverket och Vinnova satsar tillsammans med industrin över 40 miljoner kronor. Målet är att göra säkerhetssystemen mer kostnadseffektiva. CEDES ingår i forskningsprogrammet IVSS, Intelligent Vehicle Safety Systems.
Programvarubaserade mekanismer

CEDES syftar till att utforska, utvärdera och demonstrera kostnadseffektiva metoder för feltolerans och felhantering i säkerhetskritiska fordonsbaserade elektroniksystem. Huvudinrikting är att studera programvarubaserade mekanismer, vilka erfordrar minimal hårdvaruredundans, för att uppnå erfordlig systemsäkerhet.

Projektet bidrar till att uppfylla de i IVSS-programmet överenskomna målen enligt nedan.

Transportpolitiskt mål

Ett medel att förbättra trafiksäkerheten (nollvisionen) är att införa aktiva säkerhetssystem som standardutrustning i nyproducerade fordon. Det förutsätter att kostnaden för sådana system sänks radikalt vilket är huvudmålet med projektet.

Näringspolitiska mål

Projektet syftar till att utveckla tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftiga mekanismer, utvecklingsprocesser och verktyg för att uppnå feltoleranta elektroniksystem i aktiva säkerhetssystem.

Marknaden för sådana system förespås öka dramatiskt vilket möjliggör en stark tillväxt i underleverantörsledet med nya arbetstillfällen både i etablerade och nya företag.

Kommersiella mål

Svensk fordonsindustri är kontinuerligt beroende av nya konkurrenskraftiga och kommersialiserbara tekniska lösningar för en global marknad. Framtida elektroniska fordonssystem kommer att ställa mycket höga krav på pålitlighet och feltolerans. De svenska varumärkena kommer att vara bland de första med introduktionen av aktiva säkerhetssystem.

Mycket högt ställda krav på pålitlighet måste uppfyllas då säkerhet är ett kärnvärde för de svenska fordonstillverkarna. Kostnadseffektiva metoder och tekniska lösningar är därför helt nödvändiga för en fortsatt stark konkurrenskraft. 

Relaterad information

Forskning

Forskning - Pålitliga system

Kontaktpersoner

Jonny Vinter

Tel: 010-516 53 59

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.