Förbrännings- och aerosolteknik - Forskning och utveckling

I våra forskningsprojekt studerar vi processer i bränslebäddar (fasta och rörliga) från hela skalan från vedpannor till kommersiella kraftvärmeanläggningar. I laboratoriet studerar vi i detalj hur enstaka bränslepartiklar beter sig vid pyrolys, avgasning och förbränning. Inom ramarna för forskningsprojekten utnyttjas avancerad mätteknik, t ex för att mäta och karaktärisera ultrafina partiklar. Kopplingen mellan bränslekvalitet, förbränningsförlopp, problem med beläggningar och korrosion samt emissioner studeras i ett flertal projekt. Den övergripande målsättningen är att öka kunskapen för att möjliggöra en effektiv användning av biobränslen och utsorterade avfallsfraktioner med minimal miljöbelastning.

Förbrännings- och aerosolteknik - pågående FoI-projekt

Pågående FoU-projekt inom området Förbränning och miljö på SP Energiteknik.Läs mer...

Förbrännings- och aerosolteknik - avslutade FoI-projekt

FoU-projekt inom Förbränning och miljö på SP Energiteknik, avslutade projektLäs mer...

EU-projekt

Vi arbetar för att stärka samarbetet mellan europeiska forskningsinstitut, universitet och näringsliv.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.