Forskning inom kommunikationsteknik och EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

strålningsdiagramVi har lång erfarenhet av forskning inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och bedriver avancerad forskning och utveckling inom kommunikationsteknik. Forskningen bedrivs mot bakgrund av vår kompetens inom beräkningsmetodik och mätteknik.
Starka, och i vissa avseenden unika, kompetenser och resurser:
  • Labbresurser för karakterisering av trådlösa kommunikationssystem
  • Verktyg för elektromagnetiska simuleringar av system och komponenter 
  • Riksmätplats för högfrekventa elektromagnetiska fält
  • Expertis inom elektromagnetisk fältteori och trådlös kommunikation
Fordon

Idag bedrivs mycket fordonsrelaterad forskning; fordonskommunikation, aktiv säkerhet och intelligenta transportsystem, EMC för el- och hybridfordon samt störningsproblematik kring trådlös fordonskommunikation

Antennsystem

Vi har särskild kompetens för antennsystem och metoder att utveckla och analysera antennsystem. Arbetet drivs till största delen i industrinära projekt med finansiering från till exempel VINNOVA.

Forskning tillsammans med akademin

Samarbeten med olika högskolor och universitet gör att vi har ett bra forskningsnätverk och ett exempel är med Chalmers där vi deltar i Chase VINN Excellence Center.

Nya och fördjupade forskningsområden

Förra året startades ett projekt om inomhustäckning för mobiltelefoner i energieffektiva byggnader. Dessutom förbereds forskningsprojekt inom området sakernas internet, eller Internet of Things. Det pågår planering för att starta forskning inom 5G (5:e generationens trådlösa system).

Riksmätplats

Vi kommer att stärka Riksmätplatsen bland annat genom att utveckla nya kalibreringsmetoder.

 

EMC

EMC (Electromagnetic compatibility) arbetar med kvalificerad mätteknik och kalibrering av antenner och fältstyrkemätare. Läs mer...

RISE är riksmätplats för mätstorheterna i Sverige

Med de nationella referensnormalerna som utgångspunkt är vår uppgift att föra vidare mätteknisk kompetens och spårbarhet till svensk industri och till samhället i övrigt.Läs mer...

Elektricitet

Vi är specialister på elektrisk mätteknik, inte enbart kalibrering, och kan därför hjälpa dig med alla typer av mättekniska frågor. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.